vgvgv

Biografi 60 Ulama Ahlussunnah

 • Rp 109.000
 • Diterbitkan tanggal: 02/12/2017
  • Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Berat(/pcs) 1.6 Kg
Harga Rp 145.000
Harga discount : Rp 109.000
Hp: 081318801698
Biografi 60 Ulama Ahlussunnah
Penulis : Syaikh Ahmad Farid
Harga : Rp.145.000,-
Deskripsi : Xlviii + 964 hal.(HC)

Membaca biografi ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah di antara sumber inspirasi paling penting untuk menjadi pribadi lebih baik, kuat, unggul, mengobarkan semangat, menumbuhkan harapan dan terus berkarya. Dan buku kita ini, memaparkan secara rinci dan apik biografi 60 orang dari mereka yang paling fenomenal dan paling otoritatif dalam Sejarah Islam. Mereka ialah sebagai berikut : 1. Masruq bin al-Ajda’ 2. Sa’id bin al-Musayyab. 3. Urwah bin az-Zubair. 4. Sa’id bin Jubair. 5. Umar bin Abdul Aziz. 6. Amir bin Syarahil asy-Sya’bi. 7. Thawus bin Kaisan 8. Al-Hasan al-Bashri. 9. Muhammad bin Sirin. 10. Ibnu Syihab az-Zuhri. 11. Ayyub as-Sakhtiyani. 12. Sulaiman bin Mihran al-A’masy. 13. Abu Hanifah. 14. Abdurrahman bin Amr al-Auza’i 15. Syu’bah bin al-Hajjaj. 16. Sufyan ats-Tsauri. 17. Hammad bin Salamah. 18. Al-Laits bin Sa’ad. 19. Hammad bin Zaid. 20. Malik bin Anas. 21. Abdullah bin al-Mubarak. 22. Al-Fudhail bin Iyadh. 23. Waki’ bin al-Jarrah. 24. Sufyan bin Uyainah. 25. Abdurrahman bin Mahdi. 26. Yahya bin Sa’id al-Qaththan 27. Asy-Syafi’i. 28. Yazid bin Harun al-Wasithi 29. Al-Qasim bin Sallam 30. Yahya bin Ma’in. 31. Ali bin al-Madini. 32. Ishaq bin Rahawaih. 33. Ahmad bin Hanbal. 34. Al-Bukhari. 35. Muslim. 36. Abu Dawud. 37. Abu Hatim ar-Razi. 38. At-Tirmidzi. 39. Ibrahim bin Ishaq. 40. An-Nasa`i. 41. Ibnu Nashr al-Marwazi 42. Ath-Thabari. 43. Ibnu Khuzaimah 44. Ath-Thabrani. 45. Ad-Daruquthni. 46. Ibnu Mandah 47. Al-Hakim. 48. Ibnu Hazm 49. Al-Baihaqi. 50. Ibnu Abdil Barr. 51. Al-Khathib al-Baghdadi. 52. Ibnu Asakir. 53. Ibnul Jauzi. 54. Abdul Ghani al-Maqdisi. 55. Al-Izz bin Abdus Salam. 56. An-Nawawi. 57. Ibnu Taimiyah. 58. Adz-Dzahabi. 59. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. 60. Ibnu Hajar al-Asqalani. Mereka semua adalah teladan dalam Iman dan Islam serta figur sejati dalam ilmu dan ibadah. Mereka telah menorehkan nama besar mereka dalam sejarah dengan tinta emas; dan kita tinggal mengambil hal-hal baik dari catatan hidup dan pengabdian mereka. Buku Biografi 60 Ulama Ahlussunnah Darul Haq ini layak dibaca semua kalangan; terlebih mereka yang mencari figur-figur sejati.

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest
Phone: 081318801698

Informasi yang berguna

 • Hindari penipuan dengan bertindak secara langsung atau membayar dengan PayPal
 • Jangan pernah membayar dengan Western Union, Moneygram atau layanan pembayaran anonim lainnya
 • Jangan membeli atau menjual di luar negara Anda. Jangan menerima cek kasir dari luar negara Anda
 • Situs ini tidak pernah terlibat dalam semua transaksi, dan tidak menangani pembayaran, pengiriman, menjamin transaksi, menyediakan jasa penyimpanan uang, atau menawarkan "perlindungan pembeli" atau "sertifikasi penjual"

Tinggalkan komentar Anda (spam dan pesan ofensif akan dihapus)

Daftar terkait

 • Fikih Muyassar : Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah

  Fikih Muyassar : Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah

  Agama Islam Jakarta Selatan (DKI Jakarta) 02/12/2017 Rp 100.000

  Judul : Fikih Muyassar : Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah Penulis : Prof.Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Prof.Dr. Abdul Karim Bin Shunaitan Al-Amri, Prof. Dr. Abdullah Bin Fahd Asy-Syarif Prof.Dr. Fai...

 • Tafsir Muyassar (Lengkap 30 Juz Dalam 2 Jilid)

  Tafsir Muyassar (Lengkap 30 Juz Dalam 2 Jilid)

  Agama Islam Jakarta Selatan (DKI Jakarta) 02/12/2017 Rp 225.000

  Tafsir Muyassar (Lengkap 30 Juz Dalam 2 Jilid) Penyusun: Dr. Hikmat Basyir Dr. Hazim Haidar Dr. Musthafa Muslim Dr. Abdul Aziz Isma’il Dibawah Arahan : Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh Jilid 1 : 960 Halaman Jilid 2 : 966 Halam...

 • Kisah para wanita mulia

  Kisah para wanita mulia

  Agama Islam Jakarta Selatan (DKI Jakarta) 02/12/2017 Rp 20.000

  Berat(/pcs) 0.25 Kg Harga Rp 25.000 harga discount Rp.20.000 HP : 081318801698 Islam sangat memuliakan wanita dan memperhatikannya dengan sebaik-baik perhatian. Dalam naungan Islam, wanita memperoleh kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Bila para wan...